Vstupné

 

- Návštevník, ktorý si chce zakúpiť lístok s jednou zo zliav (ZŤP, študent, dieťa do 12r.), je povinný pri zakúpení preukázať sa platným dokladom(ISIC, EURO26, ZŤP preukaz, cestovný preukaz), ktorý ho k zľave oprávňuje. Personál kina má právo požiadať diváka so zľavnenou vstupenkou o opätovnú kontrolu pri vstupe do kina. V prípade nepredloženia potrebného dokladu bude návštevník odkázaný na pokladňu, kde doplatí hodnotu zľavy. Ak odmietne doplatiť hodnotu zľavy bez potrebného dokladu, nebude mu umožnený vstup do kina. Zľavy na už zľavnené filmy neposkytujeme.

Pokladňa kina sa otvára najneskôr 30 minút pred prvým premietaním a zatvára 15 minút po začatí posledného premietania.