Deskriptory obsahu

Deskriptory obsahu/klasifikácia obsahu Okrem povinnosti označovať filmy v kinách z hľadiska (ne)vhodnosti pre jednotlivé vekové skupiny U ⑦ ⑫ ⑮ ⑱, pribúda povinnosť označovať filmy aj deskriptormi typu potenciálne škodlivého obsahu (uvedené poradie nie je náhodné, je dané dôležitosťou jednotlivých deskriptorov): 1. násilie 2. diskriminácia 3. strach 4. závislosť 5. sex 6. vulgarizmy 7. nahota V prípade, že film je klasifikovaný ako nevhodný pre niektorú z vekových skupín, musí mať špecifikované aj typy potenciálne škodlivého obsahu – obsahové deskriptory. S príslušnou vekovou nevhodnosťou sa zobrazujú všetky deskriptory, najviac však tri (podľa ich dôležitosti).

 

Nájdi svoj film