Pravidlá kina

VNÚTORNÝ PORIADOK KINA

- V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním resp. používaním mobilného telefónu, tabletu a pod., bude návštevník vyzvaný na opustenie predstavenia bez nároku na vrátenie vstupného. V prípade odmietnutia opustenia kina môže byť film pozastavený a kontaktovaná polícia.

- Všetky filmy/predstavenia sú chránené autorskými právami a preto je zakázané zhotovovať akékoľvek vizuálne, zvukové či audio-vizuálne záznamy na všetkých našich premietaniach a predstaveniach. V prípade porušenia tohto zákazu bude kontaktovaná polícia SR.

- Divák, ktorý si zakúpil lístok cez internet, so zľavou ZŤP, sa je povinný pri vstupe do kina preukázať preukazom ZŤP.

- Do priestorov kina je zakázané nosiť si vlastné jedlo a nápoje. 

- Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok môže byť vstup do kina zakázaný bez nároku na vrátenie vstupného!

- V celom areáli kina je prísny zákaz fajčenia a manipulovania s otvoreným ohňom!

- Akýkoľvek vstup na pódium, vrátane schodíkov na pódium je bez dovolenia personálu kina zakázaný.

- Z bezpečnostných dôvodov je zakázané do kina nosiť strelné zbrane!

- Do priestorov kina je zakázaný vstup so zvieratami.

- V prípade zakúpenia iba jedného miesta v 12. rade(dvojsedačky) môžeme druhé miesto predať a k divákovi si tak môže sadnúť ďalší návštevník kina. Ak si divák v tomto rade schválne zakúpi každé druhé miesto, máme právo jeho sedenie upraviť.

- Pokladňa kina sa zatvára 15 minút po začatí posledného predstavenia, následný vstup do sály bez lístku už nie je možný.

- V prípade poškodenia akéhokoľvek majetku KDAH, a.s. je návštevník povinný poškodenie odstrániť, alebo uhradiť KDAH, a.s. náklady spojené s odstránením tohto poškodenia.

- V prípade, že spozorujete podozrivé chovanie neváhajte upozorniť personál kina.

- 3D okuliare sú majetkom kina Kultúra Ružomberok. Návštevníkovi sa zapožičiavajú len na dobu trvania filmového predstavenia s platným lístkom. 3D okuliare sú zapožičiavané bezplatne a nesmú byť používané na iný účel ako sledovanie filmu. Prevzatím 3D okuliarov divák potvrdzuje, že 3D okuliare nie sú poškodené ani deformované a je s nimi povinný narábať opatrne. Divák, ktorý poškodil alebo stratil okuliare je povinný zaplatiť sankciu vo výške 50€. Úplné znenie pravidiel zapožičiavania 3D okuliarov:

Pravidlá zapožičiavania 3D okuliarov:

  • 3D okuliare sú majetkom kina Kultúra Ružomberok. Návštevníkovi sa zapožičiavajú len na dobu trvania filmového predstavenia s platným lístkom. 3D okuliare sú zapožičiavané bezplatne a nesmú byť používané na iný účel ako sledovanie filmu.
  • Prevzatím 3D okuliarov divák potvrdzuje, že 3D okuliare nie sú poškodené ani deformované a je s nimi povinný narábať opatrne.
  • V prípade nefunkčnosti alebo nesprávnej funkčnosti 3D okuliarov je divák povinný okamžite, najneskôr do 10 minút od začiatku 3D projekcie (prvého záberu po upozornení na nasadenie si 3D okuliarov) túto skutočnosť oznámiť personálu kina pri vstupe do kinosály. V prípade, že tak neurobí, má sa zato, že 3D okuliare mu boli odovzdané ako funkčné v stave spôsobilom na riadne užívanie.
  • Každý divák je povinný odovzdať 3D okuliare po skončení predstavenia personálu kina v nepoškodenom stave.
  • V prípade, že došlo k poškodeniu okuliarov, zodpovednosť návštevníka kina, ktorému boli tieto okuliare zapožičané sa posudzuje podľa všeobecných ustanovení § 420 a násl. Občianskeho zákonníka.
  • Divák, ktorý poškodil alebo stratil okuliare je povinný zaplatiť sankciu vo výške 50€.
  • O poškodení 3D okuliarov bude s divákom spísaný Záznam o poškodení okuliarov.
  • V prípade odmietnutia spísania Záznamu zo strany diváka, bude privolaná policajná hliadka.

Zakúpením vstupeniek prostredníctvom internetu, v informačnom centre, pokladni kina (ďalej len "predajné miesta"), alebo rezerváciou a následným zakúpením v predajných miestach, vyjadrujete súhlas s dodržiavaním vnútorných pravidiel Kina Kultúra Ružomberok. Ďakujeme za pochopenie.

Kalendár podujatí

september
28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

Prejdite myšou nad kalendár a zobrazia sa Vám podujatia. Kliknutím na podujatie zobrazíte podrobnosti.

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.